Logo Tomas Klimes Deutsch Version Česká verze Slovenská verzia
Srdečne Vás vítam

na webovej stránke mojej advokátskej kancelárie. Som advokát slovenského pôvodu, sídlo mojej kancelárie je v Dortmunde, SRN. Komunikujem a jednania vediem v nemeckom, slovenskom a anglickom jazyku.

Ťažisko mojej činnosti ako právnik v Nemecku tvorí poradenstvo slovenským a českým firmám, podnikateľom v nemeckom práve. Ponúkam právnu pomoc v Nemecku a aj právne zastúpenie klientov pred nemeckými úradmi (napr. finančným úradom, úradom práce - Bundesagentur für Arbeit, SOKA-Bau, pri žiadosti o vydanie povolenia na vysielanie pracovníkov /Antrag auf Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis  - AÜG, colným úradom - Hauptzollamt, prokuratúre a nemeckým súdom).

Hlavné body mojej činnosti sú v nemeckom civilnom a obchodnom práve, obzvlášť v týchto oblastiach:

  • Vymáhanie pohľadávok v Nemecku (mimosúdne, súdne, platobným rozkazom)

  • Vypracovanie, posúdenie a prerokovanie zmlúv

  • Stavebné právo (Baurecht)

  • Zmluva o dielo (Werkvertrag)

  • Vysielanie pracovníkov (Arbeitnehmerüberlassung - AÜG)

  • Pracovné právo

  • Príprava, posúdenie a prispôsobenie všeobecných obchodných podmienok (VOP) / Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

  • Zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní (prihlásie pohľadávok v prípade insolvencie dlžníka)

  • Založenie firmy / spoločnosti (napr. GmbH) a organizačných zložiek, pobočiek, obchodných zastúpení v Nemecku

Ďalšie detaily nájdete v menu "služby".

Pri prvom kontakte, prvom rozhovore, Vám nebude účtovaný žiadny poplatok.

Možnosť priameho kontaktu – pomocou kontaktného formulára, cez telefon alebo e-mail


Dipl.-Jur. Tomáš Klimeš    © TOMAS KLIMES 2012, IMPRESSUM